Eng
  • Sığla Projesine Destek

  • Sığla Festivalinde birçok etkinlik gerçekleştirildi

  • Sığla Festivali

Sığlalar Geri Dönüyor Projesi

 

Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis) soyu tükenmek üzere olan ve dünyada sadece Güneybatı Anadolu bölgesinde görülen endemik bir ağaç türüdür. Ancak, sıkı yasal korumaya rağmen, 1950’lerden itibaren zaten dar olan yaşam alanı 6500 hektardan 1300 hektara inmiş, bu alanlar da yüksek oranda parçalanmış ve yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır. Kayda değer orman parçaları yalnızca Köyceğiz Gölü etrafında kalmıştır.

 

Sığlalar Geri Dönüyor Projesi Köyceğiz Gölü etrafındaki parçalanmış sığla orman toplulukları arasında koridorlar oluşturarak parçaların birleştirilmesi ve alanının genişletilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca sığla ormanlarının korunmasında sürdürülebilirliği sağlamak, Anadolu Sığla Ağacı ile Köyceğiz Bölgesi’nin ekoturizm potansiyel özelliklerinin ulusal ölçekte tanıtılmasını ve Sığla ormanlarının sorununu ulusal düzeye taşımak için yapılacak alt etkinliklerle yerel inisiyatifin koruma çalışmalarına aktif olarak katılımı da öngörmektedir.

 

Proje etkinlikleri yukarıda sıralanan hedefler doğrultusunda temel olarak “Koridor Oluşturma” ve “Tanıtım” olmak üzere iki ana başlıkta toplanmıştır. Proje sonunda Koruma ve Tehdit Durum Raporu ile Sığla Ekoturizm Planı tamamlanmış olacak, ÖÇK tarafından yaptırılan “Sığla Eylem Planı” hayata geçirilecek, ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Son olarak bölgede bundan sonrası için sorunun takibini sağlamak üzere yerel STK kurulmuş olacaktır.

 

Bu çalışma sonunda ülkemiz için yeni bir ağaçlandırma metodu olan “Koridor Metodu” diğer bölgelerimizde de uygulamaya geçirilerek daha sağlıklı orman dokuları oluşturulabilecektir. Köyceğiz bölgesinde ise çevresine göre nispeten gelişmemiş olan turizm sektörü Sığla ağacının kültürel ve ekoturizm özellikleri ön plana çıkartılarak değerlendirileceği için yöre halkına doğrudan fayda sağlayacaktır.

 

Çağlar ORHAN>Sığla Festivalimiz 7-8 Ekim'de Köyceğizde. Detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Çağlar ORHAN> Projemizin Facebook Grubuna üye oldunuz mu? Buradan üye olabilirsiniz.

  • Sığla Festivali AlbümüSığla Festivali
 
Güngör GENÇ
NormWorks